Badanie słuchu

Nasza szkoła została zgłoszona do udziału w Programie badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych. Informacje o Programie dostępne są na stronie internetowej:

www.przesiewy-mazowsze.ifps.org.pl.