Podziękowania

Ogromne podziękowania dla Rady Rodziców oraz wszystkich Rodziców, którzy wsparli organizację uroczystości z okazji Stulecia Niepodległości. Państwa życzliwość               i obecność pozwala ulepszać funkcjonowanie naszej szkoły, wzmacniać jej pozytywny wizerunek w otoczeniu oraz wspierać nauczycieli w ich pracy wychowawczej.

Zebranie z Rodzicami

Zebranie z Rodzicami – 20 listopada 2018 r. (we wtorek) o godz. 17.00.

Planowany przebieg spotkania:

  • zebranie ogólne: omówienie bieżących spraw; spotkanie z psychologiem klinicznym (temat spotkania: Problemy wychowawcze współczesnego rodzica);
  • zebrania w klasach z wychowawcami;
  • spotkanie Rady Rodziców.