Zebranie z Rodzicami

Zebranie z Rodzicami – 20 listopada 2018 r. (we wtorek) o godz. 17.00.

Planowany przebieg spotkania:

  • zebranie ogólne: omówienie bieżących spraw; spotkanie z psychologiem klinicznym (temat spotkania: Problemy wychowawcze współczesnego rodzica);
  • zebrania w klasach z wychowawcami;
  • spotkanie Rady Rodziców.