Podręczniki do religii na rok szk. 2019/20

KLASA I
„JESTEŚMY W RODZINIE PANA JEZUSA”, Seria: W drodze do Wieczernika, red. W. Kubik + Zeszyt ucznia, Wydawnictwo WAM
KLASA II
„KOCHAMY PANA JEZUSA”, Seria: W drodze do Wieczernika, red. W. Kubik + Zeszyt ucznia, Wydawnictwo WAM
KLASA III
„PRZYJMUJEMY PANA JEZUSA”, Seria: W drodze do Wieczernika, red. W. Kubik + Zeszyt ucznia, Wydawnictwo WAM
KLASA IV
„ZAPROSZENI PRZEZ BOGA”, Seria: Drogi Przymierza, red. Z. Marek, Wydawnictwo WAM
KLASA V
„OBDAROWANI PRZEZ BOGA”, Seria: Drogi Przymierza, red. Z. Marek, Wydawnictwo WAM,
KLASA VI
„PRZEMIENIENI PRZEZ BOGA”, Seria: Drogi Przymierza, red. Z. Marek, Wydawnictwo WAM
KLASA VII
„JEZUS UCZY I ZBAWIA”, Seria: W drodze do Emaus, red. Z. Marek, Wydawnictwo WAM
KLASA VIII
„JEZUS DZIAŁA I ZBAWIA”, Seria: W drodze do Emaus, red. Z. Marek, Wydawnictwo WAM
Podręczniki dla kl. 0 zostaną zamówione przez P. Ewę we wrześniu.