Wyprawka 5-6-latka

http://pspkarolew.pl/wp-content/uploads/2020/08/WYPRAWKA-5-6-latki-1.docx

Wyprawka 3-4-latka

http://pspkarolew.pl/wp-content/uploads/2020/08/WYPRAWKA-3-4-latki-1.docx

Powszechny spis rolny

Powszechny Spis Rolny 2020 – jakie będą pytania? Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem pozwalającym dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo, a zebrane dane posłużą władzom lokalnym i centralnym do podejmowania trafnych decyzji strategicznych. Dlatego udział w spisie oraz udzielenie dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi jest w najlepszym interesie samych rolników. Formularz spisowy Powszechnego Spisu […]

zmień rozmiar liter