Powszechny spis rolny

Powszechny Spis Rolny 2020 – jakie będą pytania? Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem pozwalającym dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo, a zebrane dane posłużą władzom lokalnym i centralnym do podejmowania trafnych decyzji strategicznych. Dlatego udział w spisie oraz udzielenie dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi jest w najlepszym interesie samych rolników. Formularz spisowy Powszechnego Spisu […]

Plan zajęć zdalnych w maju

http://pspkarolew.pl/wp-content/uploads/2020/05/plan-zdalny.pdf

Komunikaty Mazowieckiej Policji

http://pspkarolew.pl/wp-content/uploads/2020/03/Komunikaty-.pdf

Sposoby i tryb realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczania jej funkcjonowania

http://pspkarolew.pl/wp-content/uploads/2020/03/sposoby-i-tryb-realizacji-zadań-szkoły-zarządzenie.pdf

Pismo Mazowieckiego Kuratora Oświaty do uczniów w związku z zawieszeniem zajęć

http://pspkarolew.pl/wp-content/uploads/2020/03/pismo-MKO-do-uczniów-12.03.2020.pdf

Pismo Mazowieckiego Kuratora Oświaty do rodziców i opiekunów w związku z zawieszeniem zajęć

http://pspkarolew.pl/wp-content/uploads/2020/03/pismo-MKO-do-rodziców-i-opiekunów-12.03.2020.pdf

Pismo Wójta Gminy Pniewy dotyczące zagrożenia koronawirusem

http://pspkarolew.pl/wp-content/uploads/2020/03/pismo-wójta.pdf

Zawieszenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

http://pspkarolew.pl/wp-content/uploads/2020/03/zawieszenie.pdf

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szk. 2019/20:

31 października 2019 r. (czwartek) 2 i 3 stycznia 2020 r. (czwartek, piątek) 21, 22, 23 kwietnia 2020 r. (wtorek, środa, czwartek) – egzamin ósmoklasisty 24 kwietnia 2020 r. (piątek) 12 czerwca 2020 r. (piątek)

Godziny lekcji

7.40 – 8.25 8.30 – 9.15 9.25 – 10.10 10.20 – 11.05 11.20 – 12.02 12.15 – 13.00 13.05 – 13.50 14.00 – 14.45

zmień rozmiar liter