Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szk. 2019/20:


31 października 2019 r. (czwartek)

2 i 3 stycznia 2020 r. (czwartek, piątek)

21, 22, 23 kwietnia 2020 r. (wtorek, środa, czwartek) – egzamin ósmoklasisty

24 kwietnia 2020 r. (piątek)

12 czerwca 2020 r. (piątek)

3 408 komentarzy