Laboratoria Przyszłości

Laboratoria Przyszłości to program skierowany do szkół podstawowych, którego celem jest rozwijanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach programu nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju praktycznych umiejętności wśród dzieci i młodzieży, kształtowanie samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych.

W ramach programu „Laboratoria Przyszłości” Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Karolewie otrzymała wsparcie finansowe  na zakup wyposażenia technicznego. Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni czas spędzony w szkole i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, ale również w trakcie zajęć pozalekcyjnych i kółek zainteresowań.

Zakupiony sprzęt odpowiada naszym potrzebom i będzie wykorzystywany na zajęciach obowiązkowych do realizacji podstawy programowej, na zajęciach dodatkowych oraz kołach zainteresowań.

                                                                                                         

DRukarka 3 D

STACJA LUTOWNICZA

Film z przeprowadzonych zajęć z użyciem drukarki 3D

długopis 3D

Film z przeprowadzonych zajęć z użyciem długopisu 3d

Drukarka 3D - wykonanie przez uczniów projektu " statek"

Drukarka 3D - wykonanie przez klasy projektu "dwie sowy"

Film z przeprowadzonych zajęć - projekt "dwie sowy" drukarka 3D

wykonanie trójwymiarowych modeli z zastosowaniem długopisu 3D oraz drukarki 3D..

Film - wykonanie trójwymiarowych modeli z zastosowaniem długopisu 3D oraz drukarki 3D..

Stacja lutownicza - montaż robota typu beam jeżdżącego po linii lub podążającego za światłem latarki "Ambitny Albert"

Film z przeprowadzonych zajęć - montaż robota "Ambitny Albert"

Stacja lutownicza montaż robota BEAM Ambinty Albert 3.1, długopis 3D - wykonanie prac w technologii 3D.

Film - ukończenie budowy i kalibracja robota mobilnego "Ambitny Albert", wykonanie prac w technologii 3d

Zapoznanie z zestawem Becreo Kid, montowanie modułów elektronicznych w odpowiednich miejscach.

zmień rozmiar liter