Oddziały przedszkolne

Przy szkole działają dwa oddziały przedszkolne, które zapewniają dzieciom opiekę od godz. 7.00 do godz. 17.00. we wszystkie dni robocze (także w czasie przerw między świętami, w okresie ferii i wakacji). W godzinach 8.00 – 13.00 dzieci realizują podstawę programową wychowania przedszkolnego. W tym czasie mają zajęcia języka angielskiego, rytmiki i gimnastyki korekcyjnej. Za pozostały czas opieki rodzice dopłacają (złotówkę za każdą dodatkową godzinę przebywania dziecka w szkole).
zmień rozmiar liter