Ogłaszamy nabór dzieci do oddziałów przedszkolnych i klasy I na rok szkolny 2022/23.


Od 28 lutego do 21 marca – nabór do oddziałów przedszkolnych.
Od 21 lutego do 19 marca – nabór do klasy I.
Zapewniamy opiekę świetlicową w godz. 7.00-17.00 (także w ferie, w okresie dyżuru wakacyjnego, we wszystkie dni wolne od zajęć dydaktycznych).
W celu wspierania rozwoju naszych dzieci oferujemy:
– rytmikę;
– gimnastykę korekcyjną;
– język angielski;
– zajęcia taneczne;
– animalterapię;
– szachy i inne gry logiczne;
– zajęcia sportowe;
– bajkoterapię;
– zajęcia w ramach wsparcia psychologiczno-pedagogicznego:
* dydaktyczno-wyrównawcze,
* korekcyjno-kompensacyjne,
* rewalidacyjne,
* wspierające rozwój emocjonalno-społeczny;
– opiekę: logopedy, psychologa, terapeutów środowiskowych, surdo- i tyflopedagogów, integracji sensorycznej oraz specjalistów w zakresie pracy z dziećmi autystycznymi i zespołem Aspergera;
– opiekę stomatologiczną.
Wyróżnia nas:
–indywidualne podejście do dziecka i jego rodziny;
–zaangażowani, wspierający i rozwijający się nauczyciele;
–natychmiastowe reagowanie na problemy i udzielanie odpowiedniego wsparcia;
–kilkuletnia współpraca z Poradniami Zdrowia Psychicznego w Pniewach i Tarczynie;
–efektywna, ukierunkowana na promocję czytelnictwa współpraca z Gminną Biblioteką Publiczną w Pniewach.
W związku z przewidzianym na lato 2022 r. oddaniem do użytku nowej sali gimnastycznej planujemy szereg działań o charakterze kulturalnym i sportowym.
Jesteśmy nowoczesną, bezpieczną i przyjazną szkołą, w której dzieci chętnie spędzają czas, czują się komfortowo i wiedzą, że mogą na nas liczyć w każdej sytuacji.
Wnioski rekrutacyjne dostępne są u wychowawców oddziałów przedszkolnych, w sekretariacie szkoły oraz na stronie placówki w zakładce Rekrutacja.

zmień rozmiar liter