Godziny lekcji

  1. 7.40 – 8.25
  2. 8.30 – 9.15
  3. 9.25 – 10.10
  4. 10.20 – 11.05
  5. 11.20 – 12.02
  6. 12.15 – 13.00
  7. 13.05 – 13.50
  8. 14.00 – 14.45

Podziękowania

Ogromne podziękowania dla Rady Rodziców oraz wszystkich Rodziców, którzy wsparli organizację uroczystości z okazji Stulecia Niepodległości. Państwa życzliwość               i obecność pozwala ulepszać funkcjonowanie naszej szkoły, wzmacniać jej pozytywny wizerunek w otoczeniu oraz wspierać nauczycieli w ich pracy wychowawczej.