Pracownicy szkoły

lp. Pracownik Przedmiot/funkcja
1. Baumel Ewa religia
2. Chmielewska Renata wychowanie fizyczne, matematyka, informatyka, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne; wychowawca kl. VII
3. Darnowska Agnieszka nauczyciel wspomagający, rewalidacja, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, edukacja dla bezpieczeństwa; wychowawca kl. IV
4. Górska Magdalena informatyka, doradztwo zawodowe, WDŻ
5. Kowalska Edyta edukacja wczesnoszkolna; rewalidacja, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne; wychowawca kl. I
6. Matyjasiak Bożena edukacja wczesnoszkolna, przyroda, biologia, chemia; wychowawca kl. II
7. Pacholska Marianna edukacja wczesnoszkolna, plastyka; wychowawca oddziału przedszkolnego
8. Polak Justyna j. rosyjski
9. Różańska Elżbieta nauczyciel wspomagający, rewalidacja, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
10. Sadowska Aleksandra j. polski; wychowawca kl. VIII
11. Sadurska-Dominiak Monika logopeda
12. Sawicka Dorota j. angielski, geografia; wychowawca kl. V
13. Sawicki Jerzy matematyka, fizyka, technika; wychowawca kl. VI
14. Stępniewska Beata dyrektor szkoły; j. polski, historia, WOS; zajęcia psychologiczne
15. Stykowska Aleksandra edukacja wczesnoszkolna, biblioteka, rewalidacja, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne; wychowawca kl. III
16. Witkowska Magdalena język angielski
17. Michalak Jadwiga woźna
18. Tadzik Irena woźna
19. Ściatko Stanisław konserwator