N a u c z y c i e l e

Małgorzata Sawicka

wychowawca w oddziale przedszkolnym 3-4-latków

Marianna Pacholska

wychowawca w oddziale przedszkolnym 5-6-latków; nauczyciel plastyki; reedukator; terapeuta pedagogiczny

Bożena Matyjasiak

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, przyrody, chemii, biologii; wychowawca kl. I

Aleksandra Stykowska

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, bibliotekarz, terapeuta pedagogiczny, reedukator, nauczyciel wspomagający; wychowawca kl. II

Edyta Kowalska

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta pedagogiczny, reedukator, nauczyciel wspomagający; wychowawca kl. III

Renata Chmielewska

nauczyciel matematyki, informatyki, techniki, terapeuta pedagogiczny; wychowawca kl. IV

Agnieszka Darnowska

nauczyciel historii, WOS-u, edukacji dla bezpieczeństwa, doradca zawodowy, reedukator, terapeuta pedagogiczny, nauczyciel wspomagający; wychowawca kl. V

Aleksandra Sadowska

nauczyciel języka polskiego, wychowania do życia w rodzinie; wychowawca kl. VI

Dorota Sawicka

nauczyciel języka angielskiego, geografii; wychowawca kl. VII

Jerzy Sawicki

nauczyciel matematyki, fizyki; wychowawca kl. VIII

Kinga Kowalska

nauczyciel wychowania fizycznego; opiekun świetlicy

Justyna Polak

nauczyciel języka rosyjskiego, reedukator

Ewa Baumel

nauczyciel religii

Elżbieta Różańska

nauczyciel wspomagający, reedukator

Ewa Wit

nauczyciel języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej

Karolina Rudnicka

logopeda

zmień rozmiar liter